سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
هرکه دوستی اش خدایی نباشد، از او بپرهیز، که دوستی اش پلید است و مصاحبت با او شوم . [امام علی علیه السلام]