سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
اگر بر دشمنت دست یافتى بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وى ساز . [نهج البلاغه]